Fiscaal sparen met gewaarborgd rendement

sparen

Fiscaal Voordeel

Spaar voor later en betaal nu minder belastingen! 30% van wat u stort, krijgt u namelijk terug in de vorm van een belastingvermindering.

Gegarandeerd rendement

Met deze levensverzekering tak 21 speelt u op veilig. U zet nu geld opzij voor uw pensioen en bent voor elke storting zeker van de rentevoet.

Combineer voor nog meer belastingvoordeel

Met Save 3 kan u zowel aan pensioensparen als langetermijnsparen doen. Zo krijgt u maximale steun van de fiscus. Hou wel rekening met uw individuele situatie.

Wat is Save 3

Save 3 is een tak 21-levensverzekering waarmee u pensioen- of langetermijnsparen kan doen. Bij zo’n levensverzekering bent u voor elke storting zeker dat de rentevoet gewaarborgd is tot aan uw pensioen. Ook uw kapitaal is gegarandeerd. Bovendien krijgt u een belastingvoordeel van 30% van uw premies.

Pensioensparen via Save 3

Langetermijnsparen via Save 3

Voor wie? U wil een aanvullend pensioen opbouwen en belastingvermindering krijgen. Hoe vroeger u start, hoe hoger uw extra pensioen later.
U wil een aanvullend pensioen opbouwen en uw belastingvoordeel maximaliseren. Vooral interessant als u geen woonkrediet (meer) hebt of uw woonbonus nog niet volledig benut met uw woonkrediet.
Vanaf welke leeftijd en tot welke leeftijd kan u intekenen? Vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar bij opening van het contract. Weet wel dat de belastingvermindering een laatste maal wordt toegekend in het jaar dat u 64 jaar wordt.
Vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar bij opening van het contract.
Hoeveel kan u maximaal sparen (in 2020)? Tot 990 euro (bedrag voor 2020).
Lees meer over de nieuwe overheidsmaatregel voor pensioensparen vanaf 2018.
Tot 2.390 euro, afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen (bedrag voor 2020).
Hoeveel belastingvermindering krijgt u? Tot 297 euro (bedrag voor 2020). Tot 1270 euro (bedrag voor 2020).
Hoe werkt het? U stort wat u wil wanneer u wil. De intrestvoet geldt voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting.
Wat gebeurt er bij overlijden Als u overlijdt, wordt het geld uitgekeerd aan uw nabestaanden. Wil u nog ruimere bescherming? Neem dan een facultatieve waarborg overlijden en/of invaliditeit.
Wat zijn de kosten?
 • Instapkosten: maximaal 6% bij elke storting.
 • Beheerskosten: 0,10% per jaar (maandelijks afgehouden).
 • Uitstapkosten: tijdens de laatste 5 jaar voor de einddatum 0%, tijdens de jaren daarvoor het maximale bedrag van de volgende 2 mogelijkheden:
  • 5% van de afkoopwaarde.
  • 75 euro (geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen met 1998 als basis).
Hoe wordt Save 3 belast?
 • In principe: vervroegde taks van 8% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar) maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 8% of 33% (afhankelijk van het geval).
 • Bij afkoop voor 60 jaar: belastingheffing aan 8% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
 • Bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar: belastingheffing aan 8% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.
 • In principe: vervroegde taks van 10% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar) maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 10% of 33% (afhankelijk van het geval).
 • Bij afkoop voor 60 jaar: belastingheffing aan 10% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
 • Bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar: belastingheffing aan 10% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Er is een belasting op de uitkeringen zodra een premie een belastingvoordeel heeft genoten. De belastingheffing varieert i.f.v. het fiscale stelsel en een aantal voorwaarden.

Voor wat betreft de successierechten zijn de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing.
Wat zijn de risico’s? Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico  (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product dient verstaan te worden onder voorbehoud van deze risico’s.
Meer informatie Informatiefiche Save 3;

 

Flexibele Formule

U spaart wat u wil wanneer u wil. Per storting bent u zeker van een gewaarborgd kapitaal en rendement.l

Voor iedereen

Met Save 3 zit u altijd goed. U spaart voor later en geniet vandaag van een belastingvermindering. Zo krijgt een dubbel voordeel.

Fiscaal voordeel

Met pensioensparen geniet u van een belastingvoordeel tot het jaar dat u 64 bent. Met langetermijnsparen betaalt u ook daarna minder belastingen.

Geld blijft beschikbaar

Hebt u uw geld toch voor uw pensioen nodig? Dan kan dat. Weet wel dat u dan zwaar belast wordt.

Uitsluitingen en beperkingen:
Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.

Goed om te weten:
Save 3 is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar en met einddatum ten vroegste op de 65e verjaardag van de verzekerde. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet de financiële informatiefiche, de voorwaarden, de commerciële fiche of kom even langs bij ons. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.